Huynh Ngoc Chenh
  • verified_user
@chenhhuynh

150 nghìn tỷ bốc hơi trong một buổi sáng

Get replies from creators like Huynh Ngoc Chenh

thumb_upthumb_downchat_bubble
113upvotes

More from Huynh Ngoc Chenh

Ngay trong bộ tứ thì các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội có cũng được mà không có càng tốt, đỡ tốn tiền thuế của dân

Hai vợ chồng kiếm 20 triệu đô la nhờ kể lại chuyện của mình

More from Huynh Ngoc Chenh

Ngay trong bộ tứ thì các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội có cũng được mà không có càng tốt, đỡ tốn tiền thuế của dân

Hai vợ chồng kiếm 20 triệu đô la nhờ kể lại chuyện của mình