Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
535upvotes

More from Khanh Nguyen

Anh Dương Ngọc Thái, một người làm việc cho Google mới lên tiếng về Minds, và giới thiệu một mạng xã hội khác là Mastodon. Đọc những gì anh ấy viết, cũng không thuyết phục lắm, đặc biệt khi nói về Facebook và những giải pháp của người dùng đối với nhà mạng này khi bị xóa bài,...See more

AMNESTY INTERNATIONAL NEWSFLASH   Ngày 3 tháng  7 năm 2018      Việt Nam: Chính quyền phải bảo vệ nhà hoạt động trước sự tấn công bởi côn đồ   Chính quyền tại thị trấn Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của nhà hoạt động cho quyền của người lao động Đỗ Thị...See more

More from Khanh Nguyen

Anh Dương Ngọc Thái, một người làm việc cho Google mới lên tiếng về Minds, và giới thiệu một mạng xã hội khác là Mastodon. Đọc những gì anh ấy viết, cũng không thuyết phục lắm, đặc biệt khi nói về Facebook và những giải pháp của người dùng đối với nhà mạng này khi bị xóa bài,...See more

AMNESTY INTERNATIONAL NEWSFLASH   Ngày 3 tháng  7 năm 2018      Việt Nam: Chính quyền phải bảo vệ nhà hoạt động trước sự tấn công bởi côn đồ   Chính quyền tại thị trấn Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của nhà hoạt động cho quyền của người lao động Đỗ Thị...See more