Chứng khoán và sự vận hành của nước Việt buồn Chứng khoán sắp thủng 900 điểm. Ai cũng hoang mang không biết tình hình kinh tế sẽ ra sao. Thậm chí, với sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân tôi, tôi cũng không tưởng tượng được sẽ như thế nào trong những ngày tới. Ở một nền kinh tế...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
236upvotes
23reminds