Đúng là CỦA DÂN - DO DÂN - VÌ DÂN VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ là đây! .

63Upvotes

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

4.51k views ·

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.

1.36k views ·

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

4.51k views ·

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.

1.36k views ·