DuongTuanNgoc
  • verified_user
@DuongTuanNgoc

Đúng là CỦA DÂN - DO DÂN - VÌ DÂN VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ là đây! .

Get replies from creators like DuongTuanNgoc

thumb_upthumb_downchat_bubble
63upvotes

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.

More from DuongTuanNgoc

TẶNG 10 BỘ SÁCH: KHUYẾN HỌC - ĐÚNG VIỆC - MÓC KHOÁ QUYỀN CON NGƯỜI. Chỉ còn 10 bộ thôi. Rất hân hạnh phục vụ các bạn. .

Chúng ta muốn đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI của chúng ta, và chúng ta cũng tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI của người khác. Chọn mạng xã hội nào để chơi cũng thuộc QUYỀN CON NGƯỜI.