@chenhhuynh
  • verified_user
·

Pham Doan Trang · FACEBOOK VÀ CÂU CHUYỆN HỢP TÁC VỚI ĐỘC TÀI Vào nửa cuối tháng 6/2014, nghĩa là cách đây bốn năm, trên cộng đồng mạng xã hội facebook Việt Nam bắt đầu nổ ra một "chiến dịch": report (báo cáo, tố cáo) các trang cá nhân để chúng bị Facebook deactivate (đóng cửa,...See more

Get replies from creators like Huynh Ngoc Chenh

thumb_upthumb_downchat_bubble
169upvotes
13reminds