Anonymous
  • verified_user
@anonofficialdotcom

Minds đang gặp một vài vấn đề về đường truyền, hiện tại tốc độ khá là chậm, mình sẽ báo lại với @ottman về vấn đề này để có hướng giải quyết. Có bạn nào đang bị chậm không?

Get replies from creators like Anonymous

thumb_upthumb_downchat_bubble
314upvotes
1downvote
4reminds

More from Anonymous

Idol phong cách ghê kk

repeat
Duc Tien
  • verified_user

Không cần phải chê bai người khác ...cứ làm thật tốt việc mình ..chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều !!

Lại là DLV, 47 với công an mạng. Haizzzz

repeat
Khanh Nguyen
  • verified_user

Hello Mr. Ottman, this is your news The Vietnamese government has established a police forces and propaganda communicators in social media networks, which we call Cong An Mang, 47 or Du Luan Vien... in our country. Their task is to intimidate, collect personal information to...See more

More from Anonymous

Idol phong cách ghê kk

repeat
Duc Tien
  • verified_user

Không cần phải chê bai người khác ...cứ làm thật tốt việc mình ..chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều !!

Lại là DLV, 47 với công an mạng. Haizzzz

repeat
Khanh Nguyen
  • verified_user

Hello Mr. Ottman, this is your news The Vietnamese government has established a police forces and propaganda communicators in social media networks, which we call Cong An Mang, 47 or Du Luan Vien... in our country. Their task is to intimidate, collect personal information to...See more