Le Hoai Anh Hal
  • verified_user
@lehoaianhhal

Với 60 tiếng trên Minds và 12 bài viết tôi có 5 k sub(Theo dõi) 49 k view ( lượt đọc bài) tôi được thưởng 268.45 Token vì lượt đọc bài và số lượng người theo dõi. Tôi không hề phải cung cấp số thẻ tín dụng, số điện thoại gì hết. Minds đang cung cấp cho bạn tích xanh để chứng minh...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
1472upvotes
5downvotes
50reminds