@phamdoantrang
  • verified_user
·

FACEBOOK VÀ CÂU CHUYỆN HỢP TÁC VỚI ĐỘC TÀI (Viết trong lúc chờ Minds trả lời phỏng vấn) Vào nửa cuối tháng 6/2014, nghĩa là cách đây bốn năm, trên cộng đồng mạng xã hội facebook Việt Nam bắt đầu nổ ra một "chiến dịch": report (báo cáo, tố cáo) các trang cá nhân để chúng bị...See more

Get replies from creators like Pham Doan Trang

thumb_upthumb_downchat_bubble
773upvotes
105reminds