@MyHanh
  • verified_user
·

Thanh Hieu Bui @buithanhhieu Facebook tôi trở lại sau thời gian bị khoá, trong thời gian khoá tôi không sử dụng được bất kỳ tính năng gì của Facebook. Lần khoá này vì lý do xâm phạm bản quyền do bên thứ ba báo cáo, facebook nói nếu tôi muốn khiếu nại thì gửi thư cho bên báo cáo...See more

Get replies from creators like MyHanh Le

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
15reminds