More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ mà cũng có nick xanh Verified ở Minds nha. DCSVN là của boác nha :D

2.33k views ·

Diễn viên Đức Tiến lên Minds @ductien

2.76k views ·

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

2.46k views ·

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ mà cũng có nick xanh Verified ở Minds nha. DCSVN là của boác nha :D

2.33k views ·

Diễn viên Đức Tiến lên Minds @ductien

2.76k views ·

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

2.46k views ·