@Nguyenlanthang
  • verified_user
·
@NgocHungVu
  • verified_user
·
·

CON BUÔN FACEBOOK ! Tôi thật sự không để ý đến yếu tố "con rể" Trung Quốc của CEO Facebook, Mark Zukerberg. Cũng không chút quan tâm đến nguồn gốc "hạt giống đỏ" Lê Diệp Kiều Trang, người phụ trách FB Việt Nam. Tôi chỉ để ý đến tư duy của họ, những người đang cầm trịch một sản...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
181upvotes
19reminds

More from Nguyen Lan Thang

Ông Ké mà đăng cái ảnh này lên Facebook thì dư luận viên nó vào đập cho tan xác... ha ha ha

repeat

Chúc mừng @hocgia @nhacsituankhanh@nguyenlanthang đã được Minds cấp dấu tick xanh xác minh chính chủ trên Minds. Thank you @Ottman for help their account have the verified mark. That's great. Các anh chị nào có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà chưa được verify mình sẽ lập ra một list và gửi Ottman sắp tới. #Minds #verified #VietNam

Người có uy tín trên Minds phải có dấu xanh thế này 🤣😜😝😆😛😍

More from Nguyen Lan Thang

Ông Ké mà đăng cái ảnh này lên Facebook thì dư luận viên nó vào đập cho tan xác... ha ha ha

repeat

Chúc mừng @hocgia @nhacsituankhanh@nguyenlanthang đã được Minds cấp dấu tick xanh xác minh chính chủ trên Minds. Thank you @Ottman for help their account have the verified mark. That's great. Các anh chị nào có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà chưa được verify mình sẽ lập ra một list và gửi Ottman sắp tới. #Minds #verified #VietNam

Người có uy tín trên Minds phải có dấu xanh thế này 🤣😜😝😆😛😍