@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Facebook sửa bản đồ quảng cáo nhưng vẫn gọi Hoàng Sa-Trường sa là Tam sa nhé cả nhà. Thế này thì cực kỳ quá đáng rồi Bên cạnh đó khi tìm kiếm từ khóa Tam sa của Trung quốc FB vẫn giới thiệu Thộng tin một cách đầy đủ như một địa danh đầy đủ là một điện điểm danh lắm thắng cảnh,...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
614upvotes
52reminds