@hocgia
  • verified_user
·

Mấy đứa yêu đảng giả bộ mắc kẹt đâu đó đi, để đảng diễn cái coi. Thấy Thailland nó giải cứu công dân bắt ham à.

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes

More from hocgia

TREO BÀI QUAN TRỌNG LÊN TRÊN - Đổi nickname, avatar, cover, dòng “định nghĩa” về mình thì bấm vào Edit. - Bài nào quan trọng mà muốn người khác chú ý, treo nó lên trên cùng (pin post) thì bấm vào hình thứ ba tính từ bên phải qua của bài viết muốn treo (xem minh hoạ trong comment). Việc này chỉ làm được khi sử dụng trình duyệt (app không thực hiện được) - Với mỗi hình nào mình muốn giữ bản quyền để dễ khiếu nại, trước khi bấm post thì bấm chữ c trong vòng tròn (xem hình minh hoạ trong còm) để chọn loại bản quyền, rồi mới bấm post.

Subs gã chuyên vẽ biếm hoạ nha các cụ

repeat

[Satire 0024- Thuyết vạn vật phiên bản Việt] (The Vietnamese theory of everything - I don't, they will do) #Trinhngockhanh #Biemhoa

More from hocgia

TREO BÀI QUAN TRỌNG LÊN TRÊN - Đổi nickname, avatar, cover, dòng “định nghĩa” về mình thì bấm vào Edit. - Bài nào quan trọng mà muốn người khác chú ý, treo nó lên trên cùng (pin post) thì bấm vào hình thứ ba tính từ bên phải qua của bài viết muốn treo (xem minh hoạ trong comment). Việc này chỉ làm được khi sử dụng trình duyệt (app không thực hiện được) - Với mỗi hình nào mình muốn giữ bản quyền để dễ khiếu nại, trước khi bấm post thì bấm chữ c trong vòng tròn (xem hình minh hoạ trong còm) để chọn loại bản quyền, rồi mới bấm post.

Subs gã chuyên vẽ biếm hoạ nha các cụ

repeat

[Satire 0024- Thuyết vạn vật phiên bản Việt] (The Vietnamese theory of everything - I don't, they will do) #Trinhngockhanh #Biemhoa