More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

2.46k views ·

Chỉ đạo đúng "quy trình"!

2.12k views ·

Nếu như bạn đã từng biết về độ bảo mật của Proton Mail, nay xin dùng thử Proton VPN :D Hiện đang có trên CH Play của Google, IOS đang phát triển sắp có.

2.51k views ·

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

2.46k views ·

Chỉ đạo đúng "quy trình"!

2.12k views ·

Nếu như bạn đã từng biết về độ bảo mật của Proton Mail, nay xin dùng thử Proton VPN :D Hiện đang có trên CH Play của Google, IOS đang phát triển sắp có.

2.51k views ·