Diễn viên Đức Tiến lên Minds @ductien

thumb_upthumb_downchat_bubble
44upvotes

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

Chỉ đạo đúng "quy trình"!

Nếu như bạn đã từng biết về độ bảo mật của Proton Mail, nay xin dùng thử Proton VPN :D Hiện đang có trên CH Play của Google, IOS đang phát triển sắp có.

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Boác Dzũ xin lỗi cháu, Hằng ạ :D Tự nhiên bé Hằng "bò đỏ" đi block chị Ngọc Vũ của mình :)

Chỉ đạo đúng "quy trình"!

Nếu như bạn đã từng biết về độ bảo mật của Proton Mail, nay xin dùng thử Proton VPN :D Hiện đang có trên CH Play của Google, IOS đang phát triển sắp có.