More from Khanh Nguyen

Sống với FB mấy năm, hông ai ngó tới hết. Thấy người ta có chấm xanh xanh mà đêm nằm khóc thầm vì ganh tị. Qua Minds, tự nhiên được mấy anh em bên Anonymous thương, nhắc với mấy sếp bên Minds tặng cho dấu chính chủ. Ngoài mình, còn có Ngài Học Giả và Nguyễn Lân Thắng. TB: Nghe Luật sư Hồ Hữu Hoành nói, dấu này giá 5USD, tự nhiên khóc nữa 😭

15.94k views ·

2019: CÁI GÌ CŨNG BÁN Tên tuổi, số nhà, số CMND, số xe và loại bàn cầu vệ sinh nhà bạn... cũng có thể trở thành "dữ liệu" cho các chủ tịch đóng gói, bán thành suất ăn hàng ngày của hệ thống. Chuyện nghe như đùa, mà có thật, vừa được đề nghị. TB: ai có số đo các loại trong nhà vệ sinh của mình, nhớ giữ kín nha.

19.64k views ·
Trước cuộc hội thoại thứ Năm 5/7 của ông Ottman và các cử tọa Việt Nam, đã có một bài trả lời khá đầy đủ của CEO trang Minds trên BBC. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44679954
16.61k views ·

More from Khanh Nguyen

Sống với FB mấy năm, hông ai ngó tới hết. Thấy người ta có chấm xanh xanh mà đêm nằm khóc thầm vì ganh tị. Qua Minds, tự nhiên được mấy anh em bên Anonymous thương, nhắc với mấy sếp bên Minds tặng cho dấu chính chủ. Ngoài mình, còn có Ngài Học Giả và Nguyễn Lân Thắng. TB: Nghe Luật sư Hồ Hữu Hoành nói, dấu này giá 5USD, tự nhiên khóc nữa 😭

15.94k views ·

2019: CÁI GÌ CŨNG BÁN Tên tuổi, số nhà, số CMND, số xe và loại bàn cầu vệ sinh nhà bạn... cũng có thể trở thành "dữ liệu" cho các chủ tịch đóng gói, bán thành suất ăn hàng ngày của hệ thống. Chuyện nghe như đùa, mà có thật, vừa được đề nghị. TB: ai có số đo các loại trong nhà vệ sinh của mình, nhớ giữ kín nha.

19.64k views ·
Trước cuộc hội thoại thứ Năm 5/7 của ông Ottman và các cử tọa Việt Nam, đã có một bài trả lời khá đầy đủ của CEO trang Minds trên BBC. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44679954
16.61k views ·