@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

He he... xin chia vui cùng @hocgia @nhacsituankhanh

@anonofficialdotcom
  • verified_user
·
·

Chúc mừng @hocgia @nhacsituankhanh@nguyenlanthang đã được Minds cấp dấu tick xanh xác minh chính chủ trên Minds. Thank you @Ottman for help their account have the verified mark. That's great. Các anh chị nào có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà chưa được verify mình sẽ lập ra một list và gửi Ottman sắp tới. #Minds #verified #VietNam

thumb_upthumb_downchat_bubble
391upvotes
11reminds