Khanh Nguyen
  • verified_user
@nhacsituankhanh

Sống với FB mấy năm, hông ai ngó tới hết. Thấy người ta có chấm xanh xanh mà đêm nằm khóc thầm vì ganh tị. Qua Minds, tự nhiên được mấy anh em bên Anonymous thương, nhắc với mấy sếp bên Minds tặng cho dấu chính chủ. Ngoài mình, còn có Ngài Học Giả và Nguyễn Lân Thắng. TB: Nghe Luật sư Hồ Hữu Hoành nói, dấu này giá 5USD, tự nhiên khóc nữa 😭

thumb_upthumb_downchat_bubble
1001upvotes
6downvotes
11reminds

More from Khanh Nguyen

2019: CÁI GÌ CŨNG BÁN Tên tuổi, số nhà, số CMND, số xe và loại bàn cầu vệ sinh nhà bạn... cũng có thể trở thành "dữ liệu" cho các chủ tịch đóng gói, bán thành suất ăn hàng ngày của hệ thống. Chuyện nghe như đùa, mà có thật, vừa được đề nghị. TB: ai có số đo các loại trong nhà vệ sinh của mình, nhớ giữ kín nha.

Trước cuộc hội thoại thứ Năm 5/7 của ông Ottman và các cử tọa Việt Nam, đã có một bài trả lời khá đầy đủ của CEO trang Minds trên BBC. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44679954

More from Khanh Nguyen

2019: CÁI GÌ CŨNG BÁN Tên tuổi, số nhà, số CMND, số xe và loại bàn cầu vệ sinh nhà bạn... cũng có thể trở thành "dữ liệu" cho các chủ tịch đóng gói, bán thành suất ăn hàng ngày của hệ thống. Chuyện nghe như đùa, mà có thật, vừa được đề nghị. TB: ai có số đo các loại trong nhà vệ sinh của mình, nhớ giữ kín nha.

Trước cuộc hội thoại thứ Năm 5/7 của ông Ottman và các cử tọa Việt Nam, đã có một bài trả lời khá đầy đủ của CEO trang Minds trên BBC. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44679954