GIÁ ZINGXU, THẺ GAME CÁC LOẠI VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH - Giá thẻ Zing (giảm 3%) Thẻ 10.000đ bán 10.000đ Thẻ 20.000đ bán 20.000đ Thẻ 50.000đ bán 49.000đ Thẻ 100.000đ bán 97.000đ. Thẻ 200.000đ bán 194.000đ. Thẻ 500.000đ bán 485.000đ. Thẻ 1.000.000đ bán 970.000đ. - Thẻ Garena...See more

Get replies from creators like dailythegames

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
19reminds