GIÁ ZINGXU, THẺ GAME CÁC LOẠI VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH - Giá thẻ Zing (giảm 3%) Thẻ 10.000đ bán 10.000đ Thẻ 20.000đ bán 20.000đ Thẻ 50.000đ bán 49.000đ Thẻ 100.000đ bán 97.000đ. Thẻ 200.000đ bán 194.000đ. Thẻ 500.000đ bán 485.000đ. Thẻ 1.000.000đ bán 970.000đ. - Thẻ Garena...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
4downvotes
19reminds

More from dailythegames

Nguyen Lan Thang
  • verified_user

Minds không có khái niệm kết bạn. Chỉ có khái niệm quan tâm đến ai đó, xem người ta, bình luận người ta, thích hoặc không thích điều người ta viết. Không có những hành động đó thì có là bạn bè cũng vô nghĩa. Nôm na người ta nói rằng: bạn bè như cái bẹn bà 😂😛😜🤣😝🤪

#TH#GARENA #GIÁ-TỐT

More from dailythegames

Nguyen Lan Thang
  • verified_user

Minds không có khái niệm kết bạn. Chỉ có khái niệm quan tâm đến ai đó, xem người ta, bình luận người ta, thích hoặc không thích điều người ta viết. Không có những hành động đó thì có là bạn bè cũng vô nghĩa. Nôm na người ta nói rằng: bạn bè như cái bẹn bà 😂😛😜🤣😝🤪

#TH#GARENA #GIÁ-TỐT