@LuanLe
  • verified_user
·

HOẢ NGỤC (FIRE OF HEAVEN) Người đàn ông đã tự thiêu ngay trước cổng trụ sở ban tiếp dân trung ương sau khi quá phẫn uất vì cho rằng những khiếu kiện về đất đai của mình không được giải quyết thoả đáng trong một thời gian dài. Tài sản và tự do, hai thứ quý giá của đời người,...See more

Get replies from creators like Luân Lê

thumb_upthumb_downchat_bubble
776upvotes
98reminds

More from Luân Lê

QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT (Phần 2) Ở đây ta cần phải nhấn mạnh về tính tối cao các quyền năng của một con người tự nhiên, nhưng phải là phổ quát và cũng là cơ bản nhất cho một con người mà đủ để họ thấy được sự an toàn thiết yếu, chứ hoàn toàn không phải là luôn đảm bảo...See more

CHUYÊN CHẾ ĐÁM ĐÔNG Khi tôi viết cuốn “Dân trị và Chính quyền”, tôi đã lên án kịch liệt sự nguy hại của thứ chủ nghĩa cộng đồng, vì nó như là một cỗ máy huỷ diệt đối với tự do cá nhân và có khả năng xâm hại một lúc vào nhiều quyền năng của con người. Quả đúng là như vậy, khi...See more

More from Luân Lê

QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT (Phần 2) Ở đây ta cần phải nhấn mạnh về tính tối cao các quyền năng của một con người tự nhiên, nhưng phải là phổ quát và cũng là cơ bản nhất cho một con người mà đủ để họ thấy được sự an toàn thiết yếu, chứ hoàn toàn không phải là luôn đảm bảo...See more

CHUYÊN CHẾ ĐÁM ĐÔNG Khi tôi viết cuốn “Dân trị và Chính quyền”, tôi đã lên án kịch liệt sự nguy hại của thứ chủ nghĩa cộng đồng, vì nó như là một cỗ máy huỷ diệt đối với tự do cá nhân và có khả năng xâm hại một lúc vào nhiều quyền năng của con người. Quả đúng là như vậy, khi...See more