[Satire 0024- Thuyết vạn vật phiên bản Việt] (The Vietnamese theory of everything - I don't, they will do) #Trinhngockhanh #Biemhoa

162Upvotes
1Downvote
7Reminds

More from Trinhngockhanh

[Satire 0024- Gieo trồng ] #Trinhngockhanh #Biemhoa

555 views ·

[Satire 0023- Giá trị truyền thống ] (Traditional value) Vậy đấy, đã không biết chăm sóc còn phá nát đi, rồi quay lại bảo "Bỏ đi, chẳng có giá trị gì!" #Trinhngockhanh #Biemhoa

434 views ·

[Satire 0022- Vio-league ] Chắc là kết thúc buổi họp phổ biến chiến thuật nó vậy quá. Xem Vleague như Vio-league!!!! #Trinhngockhanh #Biemhoa

315 views ·

More from Trinhngockhanh

[Satire 0024- Gieo trồng ] #Trinhngockhanh #Biemhoa

555 views ·

[Satire 0023- Giá trị truyền thống ] (Traditional value) Vậy đấy, đã không biết chăm sóc còn phá nát đi, rồi quay lại bảo "Bỏ đi, chẳng có giá trị gì!" #Trinhngockhanh #Biemhoa

434 views ·

[Satire 0022- Vio-league ] Chắc là kết thúc buổi họp phổ biến chiến thuật nó vậy quá. Xem Vleague như Vio-league!!!! #Trinhngockhanh #Biemhoa

315 views ·