XIN SHARE GIÚP. Trên Minds, bọn DLV muốn phản biện thì vô trang của chúng ta chứ ta không vô trang nó!!! Khi chơi Minds đừng vào mấy trang như Chống Phản Động, yêu Đãng, mê Boác. Bạn càng vào đọc thì views với Like hay Dislike nó càng tăng, Tokens càng nhiều rồi nó lấy Tokens đó chạy bài nâng bi, bưng bô trên diện rộng! Hãy Unsubscribe, Block nó! Không cần vô Dislike hay phản biện gì sẽ giúp nó auto chết! p/s: Dislike không tăng không giảm tokens nhưng trước khi Dislike là bạn đã xem và tăng Views cho nó rồi!

thumb_upthumb_downchat_bubble
1690upvotes
279reminds

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Tội nghiệp Minds, phải chi luật Animal (An Ninh Mạng) mà mấy bạn chất vấn Đại Biểu Quốc Hội mạnh mẽ như vậy cũng hay. Bây giờ chất vấn Minds, nghi ngờ Minds như thể Minds ra luật Animal vậy :D Nhưng có thêm thói quen chất vấn là rất tốt. Mạnh mẽ lên!

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Tội nghiệp Minds, phải chi luật Animal (An Ninh Mạng) mà mấy bạn chất vấn Đại Biểu Quốc Hội mạnh mẽ như vậy cũng hay. Bây giờ chất vấn Minds, nghi ngờ Minds như thể Minds ra luật Animal vậy :D Nhưng có thêm thói quen chất vấn là rất tốt. Mạnh mẽ lên!