@phamdoantrang
  • verified_user
·

Mình và Luật Khoa Tạp Chí (luatkhoa.org) đã liên hệ Bill Ottman để gửi các câu hỏi phỏng vấn về Minds, các công nghệ và chính sách của Minds đối với thị trường Việt Nam. Xin các bạn vui lòng chờ phản hồi.

Get replies from creators like Pham Doan Trang

thumb_upthumb_downchat_bubble
367upvotes
11reminds