@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Rất nhiều người thắc mắc ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu tbt báo Vietnamnet làm gì ở trong danh sách của Minds. Thực tế cho thấy, với vị trí là một trong trong những người điều hành Open Minds Union, một diễn đàn của các học giả, nghiên cứu... tại Boston, ông Tuấn được mời vào Minds...See more

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
1193upvotes
124reminds

More from Khanh Nguyen

Các anh em Anonymous vừa gửi video để ủng hộ bạn Trương Thị Hà. Cám ơn sự chia sẻ đầy ý nghĩa này của các bạn

repeat
play_circle_outline

Anonymous xin chào các bạn Việt Nam, các bạn luôn được chào đón trên Minds.com Mọi người hãy chung tay xây dựng cộng đồng Minds và giúp đỡ cho bạn Trương Thị Hà luôn vững tin để bạn ấy tiếp tục đấu tranh cho tự do ngôn luận nhé. @hocgia @nguyenlanthang @canhmaihong102 @nhacsituankhanh #Anonofficialdotcom

MINDS - HƯỚNG DẪN - ĐỀ NGHỊ (version dễ hiểu) (Khi bản tin này đến với các anh chị em, bản Việt hóa của cộng đồng mạng đóng góp cho MINDS đã đạt mức 100%, mức thần tốc mà phía quản trị Minds ở Mỹ cũng kinh ngạc) Rất nhiều anh chị em hỏi thăm cách ghi danh, tạo tài khoản trên...See more

More from Khanh Nguyen

Các anh em Anonymous vừa gửi video để ủng hộ bạn Trương Thị Hà. Cám ơn sự chia sẻ đầy ý nghĩa này của các bạn

repeat
play_circle_outline

Anonymous xin chào các bạn Việt Nam, các bạn luôn được chào đón trên Minds.com Mọi người hãy chung tay xây dựng cộng đồng Minds và giúp đỡ cho bạn Trương Thị Hà luôn vững tin để bạn ấy tiếp tục đấu tranh cho tự do ngôn luận nhé. @hocgia @nguyenlanthang @canhmaihong102 @nhacsituankhanh #Anonofficialdotcom

MINDS - HƯỚNG DẪN - ĐỀ NGHỊ (version dễ hiểu) (Khi bản tin này đến với các anh chị em, bản Việt hóa của cộng đồng mạng đóng góp cho MINDS đã đạt mức 100%, mức thần tốc mà phía quản trị Minds ở Mỹ cũng kinh ngạc) Rất nhiều anh chị em hỏi thăm cách ghi danh, tạo tài khoản trên...See more