@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

TRẢ LỜI THẮC MẮC SAO NHIỀU ANH CHỊ EM RỜI BỎ PHÊ TÊ BỐC SANG MINDS - COI CHỪNG MINDS CÓ VC NẰM VÙNG! Thứ nhất là KHÔNG có bất cứ ai rời bỏ và xóa luôn account của FB để sang Minds cả mà Minds chỉ là một sân chơi mới - cứ nghĩ nó như là Diễn đàn Vietfun hay cáí Yahoo360 vậy thôi...See more

Get replies from creators like Dr. Thuy Trang Nguye...

thumb_upthumb_downchat_bubble
883upvotes
84reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

Dear @John ; @Jack ; @Zizi I would like to express my deepest gratitude to Minds, CEO, and staff and thank you very much for your warm welcome here. I am using facebook for promoting gender equality to prevent violence against women in Vietnam and to speak out against the...See more

BẠN NGHĨ MINDS CHẬM HƠN PHÊ TÊ BỐC LÀ BẠN NHẦM. Nhiều người chưa biết về công nghệ tuyệt vời BlockChain mới nói như vậy - đơn giản vì sao? Ai cũng nghĩ rằng FB phải bỏ ra số tiền lớn hàng tỷ đô USD để có được những servers lớn chứa dữ kiện - trong khi đó Minds chỉ có servers...See more

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

Dear @John ; @Jack ; @Zizi I would like to express my deepest gratitude to Minds, CEO, and staff and thank you very much for your warm welcome here. I am using facebook for promoting gender equality to prevent violence against women in Vietnam and to speak out against the...See more

BẠN NGHĨ MINDS CHẬM HƠN PHÊ TÊ BỐC LÀ BẠN NHẦM. Nhiều người chưa biết về công nghệ tuyệt vời BlockChain mới nói như vậy - đơn giản vì sao? Ai cũng nghĩ rằng FB phải bỏ ra số tiền lớn hàng tỷ đô USD để có được những servers lớn chứa dữ kiện - trong khi đó Minds chỉ có servers...See more