Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Vài nét về nhà sáng lập Minds. Bill Ottman sáng lập Minds từ cuối 2011.Năm 2015,Minds chính thức công bố hỗ trợ nền tảng di động .Whitepaper (Sách trắng) nêu rõ mục đích : tự do internet, tự do biểu đạt, quyền bảo mật thông tin cá nhân cần bảo mật tuyệt đối. Chỉ vài ngày...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
768upvotes
5downvotes
89reminds

More from Nguyen Lan Thang

Ai có áo No-U các kiểu vào điểm danh cái nào 😍

Buithanhhieu
  • verified_user

Viber của mình đây, bạn nào thấy cần kiểm tra đúng mình không, hãy gọi viber để nhìn hình. Bạn nào không kiểm tra mà cứ tung tin hoài nghi, bạn ấy có vấn đề.

Buithanhhieu
  • verified_user

Hiện nay mình chưa dùng được Minds trên laptop. Mà muốn viết bài phải dùng laptop chứ đt không viết được. Các bạn chịu khó chờ mình vài hôm làm quen.

More from Nguyen Lan Thang

Ai có áo No-U các kiểu vào điểm danh cái nào 😍

Buithanhhieu
  • verified_user

Viber của mình đây, bạn nào thấy cần kiểm tra đúng mình không, hãy gọi viber để nhìn hình. Bạn nào không kiểm tra mà cứ tung tin hoài nghi, bạn ấy có vấn đề.

Buithanhhieu
  • verified_user

Hiện nay mình chưa dùng được Minds trên laptop. Mà muốn viết bài phải dùng laptop chứ đt không viết được. Các bạn chịu khó chờ mình vài hôm làm quen.