Giấy triệu tập Lý Thường Kiệt “phản động” 😅

160Upvotes
9Reminds

More from Nguyễn Tín

Bay cao cùng Minds trên vùng trời tự do mới nơi không có sự cai trị, không bán rẻ người dùng như Facebook bắt tay với cs. Minds.com/nguyentinsinger

2.78k views ·

Bạn tôi đã có một kỷ niệm thật tồi tệ vào ngày 17/6/2018 Những người can đảm xuống đường nên ghi lại và sau này kể cho bạn bè con chau nghe về sự đàn áp, bắt bớ của mùa hè năm 2018. Nó sẽ là một phần của lịch sử Việt Nam sau này!

2.42k views ·

Hôm nay mở bán lại được 10 đơn hàng coi như cũng may mắn lắm rồi! Cảm ơn bà con tin dùng và ủng hộ Hai Lắc

1.27k views ·

More from Nguyễn Tín

Bay cao cùng Minds trên vùng trời tự do mới nơi không có sự cai trị, không bán rẻ người dùng như Facebook bắt tay với cs. Minds.com/nguyentinsinger

2.78k views ·

Bạn tôi đã có một kỷ niệm thật tồi tệ vào ngày 17/6/2018 Những người can đảm xuống đường nên ghi lại và sau này kể cho bạn bè con chau nghe về sự đàn áp, bắt bớ của mùa hè năm 2018. Nó sẽ là một phần của lịch sử Việt Nam sau này!

2.42k views ·

Hôm nay mở bán lại được 10 đơn hàng coi như cũng may mắn lắm rồi! Cảm ơn bà con tin dùng và ủng hộ Hai Lắc

1.27k views ·