@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Hiện nay mình chưa dùng được Minds trên laptop. Mà muốn viết bài phải dùng laptop chứ đt không viết được. Các bạn chịu khó chờ mình vài hôm làm quen.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
1206upvotes
11reminds