NguyenHanhVy (Nancy)
  • verified_user
@Hanhvy

TẢN MẠN VỀ MARK VÀ FACEBOOK NHÀ MÌNH Hồi bản mới xuất hiện mình nhớ rõ lắm vì mình đồng lứa với bản, già hơn có vài tuổi thôi à. Mình nhớ rõ bản đem FB cho ban bè trong trường xài, lúc đó FB mới là 1 ứng dụng cho sinh viên trong Havard thôi. Bạn bè thấy cool vì sinh viên có...See more

Get replies from creators like NguyenHanhVy (Nancy)

thumb_upthumb_downchat_bubble
4246upvotes
21downvotes
506reminds

More from NguyenHanhVy (Nancy)

Hope we haven‘t yet made a mess here, Jack! We just got a bit too excited and quite overreacted with our surroundings. Love and peace!

Jack
  • verified_user

As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder that we all share one thing in common: we all want (and deserve) Internet freedom! For any Vietnamese users who want to help us, you can contribute by translating our app 100% into Vietnamese here - https://minds.com/localization

Buổi tối của nàng :) trà một bên, sách một bên, nhạc một bên, và em một bên. Cứ vậy cho đến hết đêm :) (Ai đoán được nàng đang đọc sách gì không?)

More from NguyenHanhVy (Nancy)

Hope we haven‘t yet made a mess here, Jack! We just got a bit too excited and quite overreacted with our surroundings. Love and peace!

Jack
  • verified_user

As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder that we all share one thing in common: we all want (and deserve) Internet freedom! For any Vietnamese users who want to help us, you can contribute by translating our app 100% into Vietnamese here - https://minds.com/localization

Buổi tối của nàng :) trà một bên, sách một bên, nhạc một bên, và em một bên. Cứ vậy cho đến hết đêm :) (Ai đoán được nàng đang đọc sách gì không?)