Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Mình không dùng Minds ở trên Mac, mở ra nó cứ trắng màn hình. Có bạn nào biết chỉ mình với, chỉ dùng latop mình mới viết được bài.

thumb_upthumb_downchat_bubble
236upvotes
2reminds

More from Buithanhhieu

Có thưởng

Bố con tôi đây

More from Buithanhhieu

Có thưởng

Bố con tôi đây