Mình không dùng Minds ở trên Mac, mở ra nó cứ trắng màn hình. Có bạn nào biết chỉ mình với, chỉ dùng latop mình mới viết được bài.

236upvotes
2reminds

More from Buithanhhieu

Có thưởng

Bố con tôi đây

More from Buithanhhieu

Có thưởng

Bố con tôi đây