Khi xưa chém Yahoo 360 vẫn không có tiền, sau qua Multiply cũng không, Facebook lại càng không. Dilmah, vậy mà bây giờ có người vẫn nói chém Minds để được trả tiền là lừa đảo là SCAM token. Cái đó không quan trọng, quan trọng là miễn phí ta vẫn chém, có token hay tiền thì vẫn phải chém. Thế thôi! :D Hơi đâu mà để ý DLV nói này nói nọ, bạn có "trong suốt, tinh khôi" thì DLV vẫn kiếm ra điểm đen thôi. Cứ có cái mới mà xài? Facebook bị khóa đòi ID, CMND các kiểu, MINDS vẫn chưa lấy cm giề của bạn nha, email, IP?!
149Upvotes
4Reminds

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Hồi xưa đi học phẩy văn có 4.5 à, đâu ngờ có ngày mình ra cả sách IT và bây giờ thì chém thằng Pha-tê-bốc với con Mai ầm ầm :D

2.72k views ·

More from Người Chăn Bò Vĩ Đại (Paul Vu NGUYEN)

Hồi xưa đi học phẩy văn có 4.5 à, đâu ngờ có ngày mình ra cả sách IT và bây giờ thì chém thằng Pha-tê-bốc với con Mai ầm ầm :D

2.72k views ·