@phamdoantrang
  • verified_user
·

Hello Mindsers. Chúng ta chuyển sang Minds không phải vì sợ luật An ninh Mạng của cộng sản Việt Nam mán mọi. Chúng ta chuyển sang Minds không phải vì không đủ khả năng vận động Facebook "đứng về phía người dân Việt Nam, đừng đứng về phía nhà nước độc tài". Mà chúng ta chuyển...See more

Get replies from creators like Pham Doan Trang

thumb_upthumb_downchat_bubble
865upvotes
71reminds