Bạn có biết 🤩 Kể từ khi Trump oánh ku Tập bằng cuộc chiến mậu dịch, thì TTCK Thượng Hải (Shanhai Index) đã bốc hơi 1,9 ngàn tỷ USDollar. Với số tiền khổng lồ này, 100 triệu dân Việt có thể sống thoải mái, không cần làm gì hết, cứ chổng cẳng ngủ trong vòng 20 năm😀😀 Phải hoan hô anh Trump nhà ta 😍😍

162Upvotes
16Reminds

More from Lâm Mạnh Di

More from Lâm Mạnh Di