@hocgia
  • verified_user
·

Mình đã nói chuyện với người bên Minds. Họ đã biết lý do mấy ngày qua và đang rất nỗ lực để phiên bản tiếng Việt ra đời, chắc chỉ vài ngày nữa. Poll hoặc livestream cũng sẽ sớm có. Đặc biệt, không có chuyện gỡ bài kiểu như bài của Trương Thị Hà trên fb. Họ cũng đã biết chuyện...See more

Get replies from creators like hocgia

thumb_upthumb_downchat_bubble
1485upvotes
82reminds

More from hocgia

Có hai loại bò đỏ. Một là biết cộng sản xấu xa nhưng nó kiếm được nhiều cỏ nhờ lợi dụng sự xấu xa đó. Còn lại là quá ngu ngơ, bị cộng sản làm cho mụ mị. Loại này bị gọi là cộng nô. Tuy vậy, nếu cả hai loại được vào đảng thì đều có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ cả. Cần tôn trọng lựa chọn của chúng. Bạn đừng mất thời gian với tham vọng tẩy não chúng. Tốt nhất là block.

Lượng tài khoản mới từ Việt Nam xuất hiện với tốc độ kinh khủng 48h qua đã làm nhiều người ở Minds tò mò. “Top” của Minds đa số là post tiếng Việt. Và họ - thế giới - đã hiểu vì sao :D

Ỉm sorry :(

More from hocgia

Có hai loại bò đỏ. Một là biết cộng sản xấu xa nhưng nó kiếm được nhiều cỏ nhờ lợi dụng sự xấu xa đó. Còn lại là quá ngu ngơ, bị cộng sản làm cho mụ mị. Loại này bị gọi là cộng nô. Tuy vậy, nếu cả hai loại được vào đảng thì đều có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ cả. Cần tôn trọng lựa chọn của chúng. Bạn đừng mất thời gian với tham vọng tẩy não chúng. Tốt nhất là block.

Lượng tài khoản mới từ Việt Nam xuất hiện với tốc độ kinh khủng 48h qua đã làm nhiều người ở Minds tò mò. “Top” của Minds đa số là post tiếng Việt. Và họ - thế giới - đã hiểu vì sao :D

Ỉm sorry :(