hocgia
  • verified_user
@hocgia

Mình đã nói chuyện với người bên Minds. Họ đã biết lý do mấy ngày qua và đang rất nỗ lực để phiên bản tiếng Việt ra đời, chắc chỉ vài ngày nữa. Poll hoặc livestream cũng sẽ sớm có. Đặc biệt, không có chuyện gỡ bài kiểu như bài của Trương Thị Hà trên fb. Họ cũng đã biết chuyện...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
1485upvotes
7downvotes
82reminds

More from hocgia

Có hai loại bò đỏ. Một là biết cộng sản xấu xa nhưng nó kiếm được nhiều cỏ nhờ lợi dụng sự xấu xa đó. Còn lại là quá ngu ngơ, bị cộng sản làm cho mụ mị. Loại này bị gọi là cộng nô. Tuy vậy, nếu cả hai loại được vào đảng thì đều có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ cả. Cần tôn trọng lựa chọn của chúng. Bạn đừng mất thời gian với tham vọng tẩy não chúng. Tốt nhất là block.

Jack chào đón tộc Kinh trong kinh sợ :D

Jack
  • verified_user

As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder that we all share one thing in common: we all want (and deserve) Internet freedom! For any Vietnamese users who want to help us, you can contribute by translating our app 100% into Vietnamese here - https://minds.com/localization

More from hocgia

Có hai loại bò đỏ. Một là biết cộng sản xấu xa nhưng nó kiếm được nhiều cỏ nhờ lợi dụng sự xấu xa đó. Còn lại là quá ngu ngơ, bị cộng sản làm cho mụ mị. Loại này bị gọi là cộng nô. Tuy vậy, nếu cả hai loại được vào đảng thì đều có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ cả. Cần tôn trọng lựa chọn của chúng. Bạn đừng mất thời gian với tham vọng tẩy não chúng. Tốt nhất là block.

Jack chào đón tộc Kinh trong kinh sợ :D

Jack
  • verified_user

As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder that we all share one thing in common: we all want (and deserve) Internet freedom! For any Vietnamese users who want to help us, you can contribute by translating our app 100% into Vietnamese here - https://minds.com/localization