Vũ Đức Thành
  • verified_user
@Thanh0405

Không chê em nghèo, lên xe em đèo😅

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes
1downvote
15reminds

More from Vũ Đức Thành

Saigon - Hòn Ngọc Viễn Đông 😘

Viên ngọc sáng giữa sa mạc rộng lớn 💕💕

Sub mấy người này đi ạ

Các "tay lái lụa" mà ta nên Sub trên MXH Minds: (đã cập nhật đến ngày 4/7/2018) Phạm Đoan Trang: www.minds.com/phamdoantrang Nguyễn Anh Tuấn (BE) - Đà Nẵng: www.minds.com/tuananguyen Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến): www.minds.com/AnhChiRauDen Nguyễn Lân Thắng:...See more

More from Vũ Đức Thành

Saigon - Hòn Ngọc Viễn Đông 😘

Viên ngọc sáng giữa sa mạc rộng lớn 💕💕

Sub mấy người này đi ạ

Các "tay lái lụa" mà ta nên Sub trên MXH Minds: (đã cập nhật đến ngày 4/7/2018) Phạm Đoan Trang: www.minds.com/phamdoantrang Nguyễn Anh Tuấn (BE) - Đà Nẵng: www.minds.com/tuananguyen Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến): www.minds.com/AnhChiRauDen Nguyễn Lân Thắng:...See more