Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách mời của chủ nhà mời xuống uống vài ly. Các ông anh nói em là chồng Hoài Anh, anh dặn nè hết sức cẩn thận nhé vợ mày o nó hay viết phản biện nhất là khi phản biện với các cá nhân tham nhũng nên chúng nó thù ghét nó. Mày đi đâu phải cẩn thận vì bọn nó bây giờ ác lắm, nó không thịt vợ mày vì nó nổi tiếng có ảnh hưởng. Chúng nó sẽ tìm cách thịt mày đấy vì vợ chồng mày rất yêu nhau, thịt mày dễ hơn mà vợ mày sẽ đau khổ lắm. Các anh thương thằng em mới nói vợ chồng mày nên đi đi nhé. Ngay các anh về hưu rồi còn sợ vì biết quá nhiều có vụ nào vỡ chúng nó thịt để diệt khẩu. Mà cái xã hội này không Thay Đổi Đứợc Đâu . Một vụ Đụng xe, một Tí Thuốc vào Thức ăn là xong. Không làm Được chồng Thì họ sẽ hại mẹ ... hại nhưng ngứời em yêu Thương nhất còn ở ViệT Nam Thật sự là Hoài Anh sốc lặng người cả tiếng khi nghe chồng nói. Vẫn biết xã hội này xấu xa nhưng vẫn không thể ngờ nó quá xấu tới độ này. Nghĩ kỹ rồi nói với chồng anh ơi em quyết định rồi em vẫn tiếp tục lên tiếng. Chồng nên đi về Mỹ, và rất cẩn thận nhé vì xã hội này quá xấu bởi tất cả những người có lương tâm đều im lặng. Em sẽ vẫn lên tiếng vì dân mình và đất nước mình. Em không im lặng đâu, em chọn rồi. Ôn hoà nhưng không bao giờ câm miệng. Viết để mọi người cảnh giác nhé. Đừng khiếp sợ, vì nếu khiếp sợ là bạn đã đầu hàng và mắc mưu chúng rồi
933Upvotes
56Reminds

More from lehoaianhhal

Vụ này cực kỳ nguy hiểm nhé. Lại nhà máy nhiệt điện chạy bằng than công nghệ cũ kỹ cả trăm năm độc hại của Tàu khựa. Tro và xỉ than lại chôn lấp hay, nhấn chìm xuống sông Hậu đây Thế này chết hết dân à?KHỐN NẠN http://m.24hphunu.vn/thi-truong/tinh-chuyen-nhiet-dien-ty-usd-tu-pvn-sang-doanh-nghiep-trung-quoc-275643/
3.92k views ·

Nhà mới của tôi đây. Sân chơi mới. Nơi tôi sẽ được nói những điều cần nói

3.01k views ·
Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách mời của chủ nhà mời xuống uống vài ly. Các ông anh nói em là chồng Hoài Anh, anh dặn nè hết sức cẩn thận nhé vợ mày o nó hay viết phản biện nhất là khi phản biện với các cá nhân tham nhũng nên chúng nó thù ghét nó. Mày đi đâu phải cẩn thận vì bọn nó bây giờ ác lắm, nó không thịt vợ mày vì nó nổi tiếng có ảnh hưởng. Chúng nó sẽ tìm cách thịt mày đấy vì vợ chồng mày rất yêu nhau, thịt mày dễ hơn mà vợ mày sẽ đau khổ lắm. Các anh thương thằng em mới nói vợ chồng mày nên đi đi nhé. Ngay các anh về hưu rồi còn sợ vì biết quá nhiều có vụ nào vỡ chúng nó thịt để diệt khẩu. Mà cái xã hội này không Thay Đổi Đứợc Đâu . Một vụ Đụng xe, một Tí Thuốc vào Thức ăn là xong. Không làm Được chồng Thì họ sẽ hại mẹ ... hại nhưng ngứời em yêu Thương nhất còn ở ViệT Nam Thật sự là Hoài Anh sốc lặng người cả tiếng khi nghe chồng nói. Vẫn biết xã hội này xấu xa nhưng vẫn không thể ngờ nó quá xấu tới độ này. Nghĩ kỹ rồi nói với chồng anh ơi em quyết định rồi em vẫn tiếp tục lên tiếng. Chồng nên đi về Mỹ, và rất cẩn thận nhé vì xã hội này quá xấu bởi tất cả những người có lương tâm đều im lặng. Em sẽ vẫn lên tiếng vì dân mình và đất nước mình. Em không im lặng đâu, em chọn rồi. Ôn hoà nhưng không bao giờ câm miệng. Viết để mọi người cảnh giác nhé. Đừng khiếp sợ, vì nếu khiếp sợ là bạn đã đầu hàng và mắc mưu chúng rồi
3.16k views ·

More from lehoaianhhal

Vụ này cực kỳ nguy hiểm nhé. Lại nhà máy nhiệt điện chạy bằng than công nghệ cũ kỹ cả trăm năm độc hại của Tàu khựa. Tro và xỉ than lại chôn lấp hay, nhấn chìm xuống sông Hậu đây Thế này chết hết dân à?KHỐN NẠN http://m.24hphunu.vn/thi-truong/tinh-chuyen-nhiet-dien-ty-usd-tu-pvn-sang-doanh-nghiep-trung-quoc-275643/
3.92k views ·

Nhà mới của tôi đây. Sân chơi mới. Nơi tôi sẽ được nói những điều cần nói

3.01k views ·
Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách mời của chủ nhà mời xuống uống vài ly. Các ông anh nói em là chồng Hoài Anh, anh dặn nè hết sức cẩn thận nhé vợ mày o nó hay viết phản biện nhất là khi phản biện với các cá nhân tham nhũng nên chúng nó thù ghét nó. Mày đi đâu phải cẩn thận vì bọn nó bây giờ ác lắm, nó không thịt vợ mày vì nó nổi tiếng có ảnh hưởng. Chúng nó sẽ tìm cách thịt mày đấy vì vợ chồng mày rất yêu nhau, thịt mày dễ hơn mà vợ mày sẽ đau khổ lắm. Các anh thương thằng em mới nói vợ chồng mày nên đi đi nhé. Ngay các anh về hưu rồi còn sợ vì biết quá nhiều có vụ nào vỡ chúng nó thịt để diệt khẩu. Mà cái xã hội này không Thay Đổi Đứợc Đâu . Một vụ Đụng xe, một Tí Thuốc vào Thức ăn là xong. Không làm Được chồng Thì họ sẽ hại mẹ ... hại nhưng ngứời em yêu Thương nhất còn ở ViệT Nam Thật sự là Hoài Anh sốc lặng người cả tiếng khi nghe chồng nói. Vẫn biết xã hội này xấu xa nhưng vẫn không thể ngờ nó quá xấu tới độ này. Nghĩ kỹ rồi nói với chồng anh ơi em quyết định rồi em vẫn tiếp tục lên tiếng. Chồng nên đi về Mỹ, và rất cẩn thận nhé vì xã hội này quá xấu bởi tất cả những người có lương tâm đều im lặng. Em sẽ vẫn lên tiếng vì dân mình và đất nước mình. Em không im lặng đâu, em chọn rồi. Ôn hoà nhưng không bao giờ câm miệng. Viết để mọi người cảnh giác nhé. Đừng khiếp sợ, vì nếu khiếp sợ là bạn đã đầu hàng và mắc mưu chúng rồi
3.16k views ·