Le Hoai Anh Hal
  • verified_user
@lehoaianhhal

Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
933upvotes
56reminds

More from Le Hoai Anh Hal

Vụ này cực kỳ nguy hiểm nhé. Lại nhà máy nhiệt điện chạy bằng than công nghệ cũ kỹ cả trăm năm độc hại của Tàu khựa. Tro và xỉ than lại chôn lấp hay, nhấn chìm xuống sông Hậu đây Thế này chết hết dân à?KHỐN NẠN http://m.24hphunu.vn/thi-truong/tinh-chuyen-nhiet-dien-ty-usd-tu-pvn-sang-doanh-nghiep-trung-quoc-275643/

Nhà mới của tôi đây. Sân chơi mới. Nơi tôi sẽ được nói những điều cần nói

Le Hoai Anh Hal
  • verified_user

Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách...See more

More from Le Hoai Anh Hal

Vụ này cực kỳ nguy hiểm nhé. Lại nhà máy nhiệt điện chạy bằng than công nghệ cũ kỹ cả trăm năm độc hại của Tàu khựa. Tro và xỉ than lại chôn lấp hay, nhấn chìm xuống sông Hậu đây Thế này chết hết dân à?KHỐN NẠN http://m.24hphunu.vn/thi-truong/tinh-chuyen-nhiet-dien-ty-usd-tu-pvn-sang-doanh-nghiep-trung-quoc-275643/

Nhà mới của tôi đây. Sân chơi mới. Nơi tôi sẽ được nói những điều cần nói

Le Hoai Anh Hal
  • verified_user

Sáng nay chồng gọi dậy báo tin hôm qua chồng đi chơi với các bạn nhậu trong hội golf của ạnh ấy Tổ chức một bữa tiệc đón một bác cán bộ to về hưu . Như thường lệ chồng lên hát mấy bài về Hà nội thì sau khi hát được các ông anh bàn bên cạnh ( toàn cán bộ CA gộc Đã về hưu) là khách...See more