canhmaihong102
  • verified_user
@canhmaihong102

Truong Huy San AI CẦN "CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" Câu chuyện đọc được trong thư của sinh viên Trương Thị Hà gửi thầy giáo của mình cho thấy, đó là cách tốt nhất để đẩy những người yêu nước muốn bày tỏ chính kiến của mình, hầu mong chính quyền lắng nghe và thi hành phận sự có trách...See more

Get replies from creators like canhmaihong102

thumb_upthumb_downchat_bubble
176upvotes
8reminds

More from canhmaihong102

Facebook và làn sóng bất mãn trên không gian ảo ở Việt Nam KHANH NGUYEN Câu chuyện của nữ sinh Trương Thị Hà có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về những ngày tháng mà Facebook trở nên bất thường với những người bất đồng chính kiến hay với những người chỉ muốn chân...See more

A welcome message from minds' owner. I like this guy already <3 <3 "As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder...See more

More from canhmaihong102

Facebook và làn sóng bất mãn trên không gian ảo ở Việt Nam KHANH NGUYEN Câu chuyện của nữ sinh Trương Thị Hà có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về những ngày tháng mà Facebook trở nên bất thường với những người bất đồng chính kiến hay với những người chỉ muốn chân...See more

A welcome message from minds' owner. I like this guy already <3 <3 "As many may have noticed, there have been many Vietnamese users joining Minds over the past few days due to censorship and privacy issues in their country. Please welcome them and take this as a reminder...See more