@canhmaihong102
  • verified_user
·

Truong Huy San AI CẦN "CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" Câu chuyện đọc được trong thư của sinh viên Trương Thị Hà gửi thầy giáo của mình cho thấy, đó là cách tốt nhất để đẩy những người yêu nước muốn bày tỏ chính kiến của mình, hầu mong chính quyền lắng nghe và thi hành phận sự có trách...See more

Get replies from creators like canhmaihong102

thumb_upthumb_downchat_bubble
176upvotes
8reminds