@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO PHÊ TÊ BỐC CHUYỂN NHÀ SANG MINDS Hỡi đồng bào toàn quốc Phê Tê Bốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta muốn tự do dân chủ, chúng ta muốn tự do ngôn luận, và chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân an ninh mạng và Giám đốc Phê Tê Bốc càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nhà, cướp quyền tự do ngôn luận của ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất quyền tự do ngôn luận, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Chúng ta phải chuyển nhà! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Bất kì là dân Phê Tê Bốc "phản động", thả thính câu like, hot-girl chát sex, hay bán hàng online. Hễ là người Việt Nam có nhà ở Phê Tê Bốc, thì phải đứng lên đánh thực dân an ninh mạng, giúp nhau chuyển nhà sang Minds, cứu quyền tự do ngôn, chính là cứu Tổ quốc vậy. Ai có laptop dùng laptop. Ai có smartphone dùng smartphone, không có máy tính, không có phone thì ra internet vậy. Ai cũng phải ra sức chống thực dân an ninh mạng, chuyển nhà, cứu quyền tự do ngôn luận. Hỡi anh em bán hàng online, chém gió, câu like! Giờ chuyển nhà đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn quyền tự do ngôn luận. Dù phải gian khổ kháng chiến, phải chuyển nhà cực khổ nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam Minds độc lập và tự do ngôn luận muôn năm! Chuyển nhà thắng lợi muôn năm! Đồng bào Phê Tê Bốc có nghe tôi nói rõ không? Tôi nói giọng Nghệ An, nhưng là người Quảng! Tôi không gạt bà con đâu! Sài Gòn, ngày 30 tháng 6 năm 2018 Đàm Ngọc Tuyên

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_down
684upvotes