@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Thể thao giải trí cuối tuần cho thư giãn chút nhỉ. Ý mình là trận Uruguay- Portugal sắp tới thì các bạn theo phe nào? U hay P? Suarez hay Ronaldo?

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
63upvotes