Tổ sư ! Ai chứ riêng thằng lú đầu bạc này thở ra câu nào là thấy đầy rẫy sự giả tạo khốn nạn và mị dân. Dựa vào dân để móc túi dân với các loại thuế phí, dân phản biện thì đánh đập bỏ tù. Già rồi về mẹ mày vườn đi, tham quyền cố vị bám đít tầu để duy trì cái đảng độc tài với lý do chống tham nhũng. Còn cộng sản thì không có chuyện chống được tham nhũng . Mày chống chính mày à???

185Upvotes
3Downvotes
5Reminds

More from Thao Teresa

Tương lai cho Việt Nam khi đất nước bị cai trị bởi một nhóm những kẻ cầm quyền chọn bưng bô cho tầu khựa. Mấy tháng nữa thôi khi luật rừng "an ninh mạng" được áp dụng và sau đó dọn đường cho đặc khu. Dân đi học tiếng trung đi là vừa . Nhục quá ! Nhưng đcs thì không còn biết nhục là gì nữa rồi. http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Khi-da-thanh-con-no-cua-Trung-Quoc-chu-quyen-lanh-tho-cung-kho-giu-duoc-post187507.gd
2.99k views ·
http://infonet.vn/infonet-post266936.info Su khốn nạn của bọn lãnh đạo đất nước này thì chúng chỉ nhìn thấy tiền và tiền... trong cái đầu của chúng nó đồng tiền đã che hết đi tất cả trách nhiệm - danh dự và tổ quốc. Tổ Quốc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm nhưng giờ đây đang trong tay cộng sản cho nên chúng ta mới bị mất dần mất mòn hết như này hôm nay.... ngày mai, tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao khi đất nước đã bị bọn ngoại bang giầy xéo từ chính trị - kinh tế - văn hoá. Kiếp lưu vong trên chính quê hương. Đau.....
1.97k views ·

More from Thao Teresa

Tương lai cho Việt Nam khi đất nước bị cai trị bởi một nhóm những kẻ cầm quyền chọn bưng bô cho tầu khựa. Mấy tháng nữa thôi khi luật rừng "an ninh mạng" được áp dụng và sau đó dọn đường cho đặc khu. Dân đi học tiếng trung đi là vừa . Nhục quá ! Nhưng đcs thì không còn biết nhục là gì nữa rồi. http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Khi-da-thanh-con-no-cua-Trung-Quoc-chu-quyen-lanh-tho-cung-kho-giu-duoc-post187507.gd
2.99k views ·
http://infonet.vn/infonet-post266936.info Su khốn nạn của bọn lãnh đạo đất nước này thì chúng chỉ nhìn thấy tiền và tiền... trong cái đầu của chúng nó đồng tiền đã che hết đi tất cả trách nhiệm - danh dự và tổ quốc. Tổ Quốc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm nhưng giờ đây đang trong tay cộng sản cho nên chúng ta mới bị mất dần mất mòn hết như này hôm nay.... ngày mai, tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao khi đất nước đã bị bọn ngoại bang giầy xéo từ chính trị - kinh tế - văn hoá. Kiếp lưu vong trên chính quê hương. Đau.....
1.97k views ·