Thật may, vì chúng ta vẫn cố tìm ra nhau trên cõi mạng mênh mông này. Tất nhiên, vẫn chưa có câu trả lời - Minds có vui như facebook trước kia hay không? Là facebook ở dạo trước, không phải facebook bây giờ. Nhưng có lẽ, một thái độ ban đầu để dời hẳn sang một trang mạng mới là điều cần thiết với Mark. Chúng ta không phải là con tin để anh ấy mặc cả, hoặc là một món hàng để anh ấy mua bán. N.N.Hữu

thumb_upthumb_downchat_bubble
700upvotes
20reminds