Bớ làng, tui nè :))

Get replies from creators like UbeeCrazee

thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes

More from UbeeCrazee

NHÀ TÙ CỘNG SẢN SƯỚNG CHẾT MẸ Tôi từng viết về một người đàn bà trong quyển Tiếng Đàn Bà, chuyện tên “Kiều”. Phần trong sách là mảng màu rất đàn bà của chị. Giờ kể tiếp mảng đời màu thực mà tôi biết nếu kể trong sách sẽ không bao giờ được duyệt xuất bản. Riêng cái chi tiết...See more

Lụ pà. Ball sucker

Happy birthday my sweetheart

More from UbeeCrazee

NHÀ TÙ CỘNG SẢN SƯỚNG CHẾT MẸ Tôi từng viết về một người đàn bà trong quyển Tiếng Đàn Bà, chuyện tên “Kiều”. Phần trong sách là mảng màu rất đàn bà của chị. Giờ kể tiếp mảng đời màu thực mà tôi biết nếu kể trong sách sẽ không bao giờ được duyệt xuất bản. Riêng cái chi tiết...See more

Lụ pà. Ball sucker

Happy birthday my sweetheart