Một người bạn gửi tôi đường link cảnh báo việc dọn nhà từ Fb qua đây sẽ gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, cái vấn đề tôi cần là niềm tin. Ở Fb, bạn ib với nhau mà cứ nơm nớp lo sợ bị bên thứ 3 biết, rồi tự kiểm duyệt suy nghĩ của mình. Vậy, bạn còn đủ niềm tin với nó không? Tôi thì không. Đó là lý do tôi có mặt ở đây! Xin chào ạ!
160Upvotes

More from Thuongmotnguoi

Tôi đang gọi những ngày này của đời mình là Hội chứng 17/6. Trong đó, phần thương tích thân thể đã phục hồi nhưng tâm lý thì không. Nó là kết hợp của sự uất nghẹn, tức tối, cay đắng và đôi lúc là sự thứ tha. Thật lòng mình, tôi đã hối hận khi nghĩ rằng sẽ livetreams tại nhà thờ Đức Bà. Nhưng đó là cái hối hận khi đêm xuống ngủ ngồi trong đồn công an. Còn giờ thì tôi trân trọng nó. Cái hội chứng 17/6 đã khiến nỗi buồn kéo đến thật nhanh và tôi biết mình nên giải tỏa nó. Một người tôi chưa biết trước đó nhưng đang ngồi cùng tôi giúp tôi khuây khỏa cái hội chứng chết tiệt này. Đây là một đảng viên cộng sản. Lý luận của anh là chủ nghĩa cộng sản không sai, chỉ có người áp dụng nó sai. Họ ra nghị quyết có lợi cho bản thân họ nhưng không có lợi cho chủ nghĩa cộng sản nên họ sai chứ không phải lý luận sai. Trong trường hợp này, lý luận cộng sản đã trở thành công cụ chứ không phải mục đích của con người. Tôi nói, nếu lý luận đúng mà người áp dụng sai thì lý luận phải thay đổi chứ không phải thực tiễn. “Bạn thử chỉ cái sai của lý luận cộng sản xem”, bạn nói. “Không có chuyện, lý luận đúng người áp dụng sai, suy ra, lý luận đúng”, tôi nói. “Bởi thực tế luôn luôn đúng, nếu sai là lý luận sai chứ không phải thực tế”. Dẫu có nói với nhau thì Đảng viên ngồi trước mặt tôi đây cũng không đồng tình cho việc nhà cầm quyền sử dụng trại tập trung như phương thức đàn áp người. Tôi đang tin rằng những trại tập trung như trại tập trung Tao Đàn gợi nhớ hình ảnh các trại tập trung diệt chủng thời Đức Quốc xã. Cộng sản dám làm không? Nếu việc thực thi luật An ninh mạng một cách cứng rắn, khả năng họ sẽ làm để đạt mục đích cai trị bằng bạo lực. Tôi rùng mình và lại góp thêm một tâm lý lo lắng vào Hội chứng 17/6 của đời mình. Cảm ơn anh bạn đảng viên đã mời cà phê tối nay. Anh là tác giả mấy bức ảnh chụp Thương một người đêm nay. Đã thế, anh còn trả tiền cà phê. Nó giải tỏa phần nào hội chứng 17/6 tích tụ mấy hôm nay trong tôi. Cảm ơn anh! P/S: Nếu hình đẹp thì like cho anh đảng viên tôi gặp lần đầu nhé, ❤️❤️❤️❤️

1.42k views ·
794 views ·

Nhà máy Foxconn xưởng gia công linh kiện cho Apple nay đã trở về Wisconsin ( vậy là công nhân TQ thất nghiệp ) - và những linh kiện của apple sẽ chính thứ 100% made in America !!! ( đang đợi dòng apple mới sẽ là MADE IN AMERICA ) TB Wisconsin sẽ có thêm 15 ngàn công việc . Trump rất giỏi, cám ơn Tổng thống . Martin Nguyen

2.24k views ·

More from Thuongmotnguoi

Tôi đang gọi những ngày này của đời mình là Hội chứng 17/6. Trong đó, phần thương tích thân thể đã phục hồi nhưng tâm lý thì không. Nó là kết hợp của sự uất nghẹn, tức tối, cay đắng và đôi lúc là sự thứ tha. Thật lòng mình, tôi đã hối hận khi nghĩ rằng sẽ livetreams tại nhà thờ Đức Bà. Nhưng đó là cái hối hận khi đêm xuống ngủ ngồi trong đồn công an. Còn giờ thì tôi trân trọng nó. Cái hội chứng 17/6 đã khiến nỗi buồn kéo đến thật nhanh và tôi biết mình nên giải tỏa nó. Một người tôi chưa biết trước đó nhưng đang ngồi cùng tôi giúp tôi khuây khỏa cái hội chứng chết tiệt này. Đây là một đảng viên cộng sản. Lý luận của anh là chủ nghĩa cộng sản không sai, chỉ có người áp dụng nó sai. Họ ra nghị quyết có lợi cho bản thân họ nhưng không có lợi cho chủ nghĩa cộng sản nên họ sai chứ không phải lý luận sai. Trong trường hợp này, lý luận cộng sản đã trở thành công cụ chứ không phải mục đích của con người. Tôi nói, nếu lý luận đúng mà người áp dụng sai thì lý luận phải thay đổi chứ không phải thực tiễn. “Bạn thử chỉ cái sai của lý luận cộng sản xem”, bạn nói. “Không có chuyện, lý luận đúng người áp dụng sai, suy ra, lý luận đúng”, tôi nói. “Bởi thực tế luôn luôn đúng, nếu sai là lý luận sai chứ không phải thực tế”. Dẫu có nói với nhau thì Đảng viên ngồi trước mặt tôi đây cũng không đồng tình cho việc nhà cầm quyền sử dụng trại tập trung như phương thức đàn áp người. Tôi đang tin rằng những trại tập trung như trại tập trung Tao Đàn gợi nhớ hình ảnh các trại tập trung diệt chủng thời Đức Quốc xã. Cộng sản dám làm không? Nếu việc thực thi luật An ninh mạng một cách cứng rắn, khả năng họ sẽ làm để đạt mục đích cai trị bằng bạo lực. Tôi rùng mình và lại góp thêm một tâm lý lo lắng vào Hội chứng 17/6 của đời mình. Cảm ơn anh bạn đảng viên đã mời cà phê tối nay. Anh là tác giả mấy bức ảnh chụp Thương một người đêm nay. Đã thế, anh còn trả tiền cà phê. Nó giải tỏa phần nào hội chứng 17/6 tích tụ mấy hôm nay trong tôi. Cảm ơn anh! P/S: Nếu hình đẹp thì like cho anh đảng viên tôi gặp lần đầu nhé, ❤️❤️❤️❤️

1.42k views ·
794 views ·

Nhà máy Foxconn xưởng gia công linh kiện cho Apple nay đã trở về Wisconsin ( vậy là công nhân TQ thất nghiệp ) - và những linh kiện của apple sẽ chính thứ 100% made in America !!! ( đang đợi dòng apple mới sẽ là MADE IN AMERICA ) TB Wisconsin sẽ có thêm 15 ngàn công việc . Trump rất giỏi, cám ơn Tổng thống . Martin Nguyen

2.24k views ·