@JaneHoangThucVy
  • verified_user
·

Phản đối luật An ninh mạng, phản đối facebook sách nhiễu người dùng Việt Nam.

Get replies from creators like Huỳnh Thục Vy

thumb_upthumb_downchat_bubble
957upvotes
37reminds
1quote

More from Huỳnh Thục Vy

Em bắt chước bà con dọn nhà qua đây để cho anh Mark, cô Kiều Trang và an ninh mạng thấy "ma cao một thước, đạo cao một trượng".

Manh Kim Việc Facebook có những thỏa hiệp ngầm với một số chính phủ thật ra không mới. Một bài báo của Mike Isaac trên New York Times (22-11-2016) cho biết, Facebook đã “tương nhượng” trong việc kiểm duyệt nội dung với một số nước như Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Chỉ trong 5...See more

More from Huỳnh Thục Vy

Em bắt chước bà con dọn nhà qua đây để cho anh Mark, cô Kiều Trang và an ninh mạng thấy "ma cao một thước, đạo cao một trượng".

Manh Kim Việc Facebook có những thỏa hiệp ngầm với một số chính phủ thật ra không mới. Một bài báo của Mike Isaac trên New York Times (22-11-2016) cho biết, Facebook đã “tương nhượng” trong việc kiểm duyệt nội dung với một số nước như Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Chỉ trong 5...See more