@NgocVu73
  • verified_user
·

Địt mẹ thằng ml trâu nái.... Thu nhập khủng vậy mà mày không bảo cả giòng tộc nhà mày đi bán vé số đi.... sao cứ phải bám mãi vào cái đũng quần dân, rồi vục mặt và háng Dân hốc mãi vậy ?

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
201upvotes
7reminds