hocgia
  • verified_user
@hocgia

Chuyển sang Minds là vì fb “chăm sóc” quá kỹ khách hàng. Ngược lại, bạn có thể bị xoá bài, khoá tài khoản bởi những lý do rất vớ vẩn. Fb không hề tôn trọng người dùng. Chỉ tìm cách tối đa hoá lợi nhuận.

Get replies from creators like hocgia

thumb_upthumb_downchat_bubble
1075upvotes
2downvotes
16reminds

More from hocgia

Đã có 15 tiền hehe

Đồng chí thượng uý Mark Zuckerberg vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

More from hocgia

Đã có 15 tiền hehe

Đồng chí thượng uý Mark Zuckerberg vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.