DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN Giới thiệu cùng mọi người một cuốn sách mới với tựa: Dân trị và chính quyền! DẪN ĐỊNH “Mỗi chúng ta luôn chỉ có một ngày để sống. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày trả giá cho chính trị. Và mỗi chúng ta chính là những người quyết định mức giá mà mình sẽ phải trả, tỷ lệ với mối bận tâm và khả năng tác động của chúng ta tới chính thể, thứ mà được thiết định, vận hành và tồn tại hoàn toàn dựa vào ý chí của chính chúng ta. Chính quyền thì luôn chỉ quan tâm đến nghĩa vụ của mỗi người đã được thực hiện hay chưa và trong thời hạn cho phép mà nó được hoàn thành càng sớm càng tốt, chứ bộ máy sẽ không chút mảy may suy xét hay đếm xỉa gì đến những quyền hạn của chúng ta vì nó chỉ đem lại sự phiền toái cho việc cai trị. Khi không thể kiểm soát quyền lực của chính thể thì nghĩa là nhân dân đã đánh mất đi ý chí và sức mạnh, tức vị thế, của mình. Con người chỉ có tính người chứ không có giai cấp, vì nếu không như vậy, họ sẽ đấu tranh cho và vì giai cấp chứ không phải cho giá trị con người, thậm chí họ sẽ hy sinh tính người để định hình (tính) giai cấp.”

2078upvotes
12downvotes

More from Luân Lê

TUỔI TRẺ NƯỚC TÔI Cô ấy là một thiên thần và ắt hẳn sở hữu một tâm hồn đẹp! Ngay tại Sài Gòn, ngày 10/06/2018, trong cuộc biểu tình lớn nhất cả nước từ trước cho đến nay. Đất nước sẽ tươi đẹp hơn lên vì có những thiên thần như vậy hiện diện trong lòng tổ quốc.

Luật An ninh mạng nếu được thông qua, ắt hẳn là một mối nguy cho quyền về bí mật cá nhân cũng như quyền tự do ngôn luận, mà chúng đều đã được minh định và bảo hộ bởi Hiến pháp.

HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH (Phần 3) “Cũng có thể không quá vội vã để kết luận hay phán định về một sự thật rộng lớn và phức tạp đến vậy, nhưng với một lề lối sống nếu không quá phụ thuộc vào tự nhiên thì lại lệ thuộc vào những kẻ khác mang...See more

More from Luân Lê

TUỔI TRẺ NƯỚC TÔI Cô ấy là một thiên thần và ắt hẳn sở hữu một tâm hồn đẹp! Ngay tại Sài Gòn, ngày 10/06/2018, trong cuộc biểu tình lớn nhất cả nước từ trước cho đến nay. Đất nước sẽ tươi đẹp hơn lên vì có những thiên thần như vậy hiện diện trong lòng tổ quốc.

Luật An ninh mạng nếu được thông qua, ắt hẳn là một mối nguy cho quyền về bí mật cá nhân cũng như quyền tự do ngôn luận, mà chúng đều đã được minh định và bảo hộ bởi Hiến pháp.

HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH (Phần 3) “Cũng có thể không quá vội vã để kết luận hay phán định về một sự thật rộng lớn và phức tạp đến vậy, nhưng với một lề lối sống nếu không quá phụ thuộc vào tự nhiên thì lại lệ thuộc vào những kẻ khác mang...See more