@hocgia
  • verified_user
·

Tối tui rảnh tui sẽ liệt kê các lý do cần bỏ fb sớm. Thằng fb nó như 1 gián điệp bên cạnh mình vậy. Nó rành mình còn hơn vợ mình :(

Get replies from creators like hocgia

thumb_upthumb_downchat_bubble
621upvotes
5reminds