@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Những tay chơi mà lên Minds những ngày đầu này là toàn là tay lái lụa, địa hình nào cũng phi qua hết. Thế nên sẽ subscribe/theo dõi hết các anh chị em. Bên này giống bên Twitter là không cần kết bạn và chờ chấp nhận hay không. Thích theo dõi đọc tin của ai là bấm theo dõi/subscribe thôi.

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
1262upvotes
21reminds