hocgia
  • verified_user
@hocgia

Đồng chí thượng uý Mark Zuckerberg vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

thumb_upthumb_downchat_bubble
1257upvotes
33downvotes
32reminds