Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Chào bà con gần xa nhé :)

thumb_upthumb_downchat_bubble
4901upvotes
42downvotes

More from Nguyen Lan Thang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

Block con chó dại đầu tiên trên Minds 🤣😛😝

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️

More from Nguyen Lan Thang

Má ơi, tôi viết cái status bên Minds này cách đây vài tuần rồi bỏ đó, giờ quay lại thấy mấy k like và hàng trăm còm men... Cảm thấy thêm động lực để chiến quá. Yêu tất cả các bạn ♥️♥️♥️

Block con chó dại đầu tiên trên Minds 🤣😛😝

Đội hình đẹp đi ăn cưới thằng em họ út ít trong nhà ♥️♥️♥️